ผลงานติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง-โรงงาน/สำนักงาน

บริษัท BigEye Co.,Ltd.

ระยะรั้วไฟฟ้า 75 เมตร

โกดังเก็บของ จ.ตาก

ระยะรั้วไฟฟ้า 64 เมตร

บริษัท อาโม จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 103 เมตร

บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 367 เมตร

บริษัท เฟลค-ไอเบิล พลาส จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 72 เมตร

บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 187 เมตร

1 , 2 , 3 , 4, 5