ติดตั้งรั้วไฟฟ้าบนบานประตู

โทร : 02-935-5761-4

รูปแบบการติดตั้งรั้วไฟฟ้าบานประตู

รูปแบบการวิ่งของคลื่นพลังงาน ขณะประตู ปิด << ชมภาพการทำงานของจริง >>

 

รูปแบบการวิ่งของคลื่นพลังงาน ขณะประตู เปิด << ชมภาพการทำงานของจริง >>