..ก่อตั้งเมื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2540 ใช้ชื่อว่า บริษัท สมาร์ท อลาร์ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 33
  ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ดำเนินธุรกิจ จำหน่าย/ติดตั้ง ระบบกันขโมยบ้าน ยี่ห้อ Caddx จาก USA
  ระบบคีย์การ์ด ระบบกล้องวงจรปิด และได้ขยายกิจการโดยเปิดบริษัทแห่งที่สองในนาม บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป
  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 171/72 ซอยลาดพร้าว80(จันทิมา) ถนนลาดพร้าว
   
 
ในปี 2550 บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วและมั่นคง จึงควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทและจัดซื้อ
  ที่ดินเพื่อก่อสร้าง อาคารที่ทำการแห่งใหม่ ในนาม "บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด" เลขที่ 171/98-99
  ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยดำเนินธุรกิจ
  นำเข้า-ขายส่ง ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง)
  รายเดียวในประเทศไทย
Certificate

ปี 2545 ได้รับแต่งตั้งจาก Texecom กันขโมยเดินสาย ผลิตจากโรงงานประเทศอังกฤษ
ปี 2546 ได้รับแต่งตั้งจาก Roger ccess Control ผลิตจากโรงงานประเทศโปแลนด์
ปี 2547 ได้รับแต่งตั้งจาก Elmes Electronic รีโมทไร้สาย/กันขโมยไร้สาย ผลิตจากโรงงานประเทศโปแลนด์

ปี 2550 ได้รับแต่งตั้งจาก SATEL กันขโมยบ้าน เดินสาย/ไร้สาย ผลิตจากโรงงานโปแลนด์
ปี 2553 ได้รับแต่งตั้งจาก NEMTEK รั้วไฟฟ้า ผลิตจากโรงงานประเทศแอฟฟริกาใต้
 
สินค้านำเข้า-จัดจำหน่าย (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง)
ระบบรั้วไฟฟ้า ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบกันขโมยบ้าน ระบบเตือนไฟไหม้ ระบบล๊อคประตูไฟฟ้า
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบตรวจจับอัตโนมัติ

วิสัยทัศน์

"ความปลอดภัย เหนือระดับ"

พันธกิจ
บริษัทฯมุ่งพัฒนาบุคลากรและแสวงหาผู้ชำนาญงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่ ออกแบบจุดแสดงการติดตั้ง-ตรวจสอบ- ควบคุมคุณภาพ-จัดหาผลิตภัณฑ์-การให้บริการลูกค้า
เราใช้สินค้าทุกชิ้นจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น สั่งตรงมาจากโรงงานโดยเฉพาะ
   
 

"มืออาชีพ Professional"
........จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานับ 10 ปี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้ามา ในด้านการติดตั้งอุปกรณ์

บริษัทฯไม่มีนโยบาย ในการจ้างช่างติดตั้งจากภายนอก (OutSource) จึงทำให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมีการอบรมและประเมินผลงานช่างติดตั้ง ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ จากทีมงาน พร้อมแบบแปลน แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน "รู้ก่อนจ่าย มั่นใจยิ่งขึ้น"

 
Copyright 2012 By Smart Intertrade Group Co.,Ltd.